Үйл явц

Үйл явц

Xinruifeng шураг үйлдвэрлэх үйл явц

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЭРЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮЙЛДВЭР (5)

(1) Утас зурах

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЭРЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮЙЛДВЭР (9)

(2) Толгой үүсгэх

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЭРЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮЙЛДВЭР (1)

(3) Цэг үүсгэх

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЭРЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР (7)

(4) Thread Rolling

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЭРЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮЙЛДВЭР (4)

(5) Дулааны боловсруулалт

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЭРЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮЙЛДВЭР (3)

(6) Гадаргуугийн боловсруулалт

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЭРЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ҮЙЛДВЭР (8)

(7) Сав баглаа боодол

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЭРЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР (2)

(8) Хүргэлт