Чанарын шалгалт

Чанарын шалгалт

Манай компани бүтээгдэхүүний чанарт маш их анхаардаг.Бид дээд зэрэглэлийн туршилтын хэрэгсэлтэй бөгөөд үйлдвэрлэлийн процесс бүрт эрэг шургаа шалгадаг.

Манай шалгалтанд голчлон дараахь зүйлс орно.

● Хэмжээний туршилт

● Жингийн сорил

● Моментийн туршилт

● Өрөмдлөгийн жолоодлогын туршилт

● Хатуу байдлын туршилт

● Давс шүрших туршилт

Суналтын бат бэхийн туршилт

Манай туршилтын хэрэгсэлд голчлон дараахь зүйлс орно.

Жин хэмжигч

Жин хэмжигч

Дижитал вернер калипер

Дижитал вернер калипер

Момент шалгагч

Момент шалгагч

Хатуулаг хэмжигч

Хатуулаг хэмжигч

Өрөмдлөгийн хурд шалгах машин

Өрөмдлөгийн хурд шалгах машин

Давс шүрших шалгагч

Давс шүрших шалгагч