Семинар

Семинар

Xinruifeng шинэ үйлдвэр

IMG_20220322_085317

XINRUIFENG №1 БАЙР

XINRUIFENG ТЕХНОЛОГИ КОМПАНИ (2)

XINRUIFENG №2 БАЙР

ШИНРҮЙФЭНГ БЭХЛЭГЧИЙН ТЕХНОЛОГИЙН КОМПАНИЙН ХҮРГЭХ ҮЙЛДВЭРИЙН ДАРГА (1)

XINRUIFENG №1 ТЭРГҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН СУРГАЛТ

ШИНРҮЙФЭНГИЙН БЭХЛЭГЧИЙН ТЕХНОЛОГИЙН КОМПАНИЙН ХИЙХ ҮЙЛДВЭРИЙН ЦЕХИЙН ДАРГА (2)

XINRUIFENG №1 ТЭРГҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН СУРГАЛТ

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ЭРЭГ КОМПАНИЙН Утас гулсмал цехийн үйлдвэр (1)

XINRUIFENG №1 Утас өнхрүүлэх цех

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ЭРЭГ КОМПАНИЙН Утас гулсмал цехийн үйлдвэр (2)

XINRUIFENG №1 Утас өнхрүүлэх цех

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ЭРЭГ ТЕХНОЛОГИЙН ЦЭГ БҮРДҮҮЛЭХ ЦЕХИЙН ҮЙЛДВЭР (1)

XINRUIFENG №1 ЦЭГ БҮРДҮҮЛЭХ СЕМИНАР

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ЭРЭГ ТЕХНОЛОГИЙН ЦЭГ БҮРДҮҮЛЭХ ЦЕХИЙН ҮЙЛДВЭР (2)

XINRUIFENG №1 ЦЭГ БҮРДҮҮЛЭХ СЕМИНАР

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ЭРЭГ ТЕХНОЛОГИЙН ТОЛГОЙ ХҮРГЭХ ЦЕХИЙН ҮЙЛДВЭР (1)

XINRUIFENG №2 БҮРДҮҮЛЭХ СЕМИНАР

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ЭРЭГ ТЕХНОЛОГИЙН ТОЛГОЙ ХҮРГЭХ ЦЕХИЙН ҮЙЛДВЭР (2)

XINRUIFENG №2 БҮРДҮҮЛЭХ СЕМИНАР

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ЭРЭГ ТЕХНОЛОГИ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН Утас өнхрөх цехийн үйлдвэр (1)

XINRUIFENG №2 Утас өнхрүүлэх цех

XINRUIFENG БЭХЛЭГЧИЙН ЭРЭГ ТЕХНОЛОГИ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН Утас өнхрөх цехийн үйлдвэр (2)

XINRUIFENG №2 Утас өнхрүүлэх цех

ШИНРҮЙФЭНГИЙН БЭХЛЭГЧИЙН ЭРЭГ ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ДУЛААН БОЛОВСРУУЛАХ ЦЕХИЙН ҮЙЛДВЭР (1)

ШИНРҮЙФЭНГИЙН ДУЛААН БОЛОВСРУУЛАХ ЦЕХ

ШИНРҮЙФЭНГИЙН БЭХЛЭГЧИЙН ЭРЭГ ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ДУЛААН БОЛОВСРУУЛАХ ЦЕХИЙН ҮЙЛДВЭР (2)

ШИНРҮЙФЭНГИЙН ДУЛААН БОЛОВСРУУЛАХ ЦЕХ